B'ruchim haba'im! - Hartelijk welkom!

 

 

Shalom beste bezoeker,

 

Wij zijn blij dat u deze website bezoekt omdat u blijkbaar belangstelling toont voor het Messiasbelijdende Jodendom. Tegenwoordig is het binnen het Christendom immers niet meer zo vanzelfsprekend om achter G'ds volk te staan omdat de vervangingsleer helaas steeds meer toegang krijgt binnen de diverse kerken en zelfs ook in de vrije groepen waardoor velen G'ds oorspronkelijke bedoelingen grotendeels uit het oog hebben verloren. Maar gelukkig is er gedurende de laatste decennia wereldwijd de Messiaanse beweging ontstaan doordat de Eeuwige overal Zijn dienstknechten heeft aangesteld om de "verloren schapen" terug te brengen naar Zijn kudde. Deze kudde is het gelovig deel van Israël (zie o.a. Psalm 78:52 en bijbelstudie nr. 085) terwijl de heidenen tot andere kuddes behoren. Het was de uitdrukkelijke wens en bedoeling van Yeshua, die door de christenen Jezus genoemd wordt, dat ook deze andere schapen naar Zijn stem zouden horen en zich in de stal (Israël) zouden voegen bij Zijn kudde (Yochanan [Johannes] 10:16). Door het gezamenlijke geloof in de G'd van Israël en de Joodse Messias Yeshua is het inderdaad rond tweeduizend jaar geleden één kudde geworden met één Herder (Mif’alot [Handelingen] 10:1 tot 11:18). Let wel: de "andere" schapen werden slechts toegevoegd en kwamen dus niet in plaats van de schapen die er al waren! Helaas hebben zij in de loop der geschiedenis de oorspronkelijke kudde (de Messiasbelijdende Joodse Gemeente) verlaten, tegen de wil van de Herder in een nieuwe kudde gevormd en een nieuwe stal gebouwd (de Kerk)! Maar wij leven nu in de eindtijd en de wederkomst van Yeshua is nabij! Daarom is het de hoogste tijd om de verloren schapen terug te halen en de christenen dwars door de kerken heen terug te brengen naar de Joodse wortels en de Joodse identiteit van ons geloof!

 

 

Bezoek ook onze site

voor

Nederlandse en Vlaamse lezers:

https://messiaansestudies.jouwweb.nl/

Indische en Molukse lezers:

https://mesianikpelajaranalkitab.jouwweb.nl/

en Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse lezers:

https://messianischestudien.jouwweb.nl/

alsook al mijn perspublicaties:

https://wernerstauderpublications.jouwweb.nl/

 

 

Yeshua taki gi en taki: “Mi de a pasi nanga a trusani nanga a libi.
No wan sma no kan kon na Mi Tata, efu Mi no meki a kon!
Ma no ala sma, disi de kari Mi ‘Masra, Masra’, sa kon na hemelkondre,
ma den wawan, disi de du Mi Tata wani, di de na hemel!”

 

Tab Yeshua bolis: “Hamahi rasta, sachá aur jiwan báti.
Koi na Pita Parmeswar ke pás jái sake hai Hamare bina.
Cáhe dher manai log Hamme ‘Prabhu Prabhu’ boláwe hai,
tabbo na sab koi Parmeswar ke ráj me jáiga.
Kháli je Hamár swarag ke Pita ke man wála kare hai,
u Parmeswar ke ráj me bhittar jái sake hai!”

 

Gusti Yeshua terus ngomong: “Aku iki dalané marang Gusti Elohim
lan Aku sing nduduhké Gusti Elohim kuwi sapa
lan Aku sing ngekèki urip marang manungsa.
Ora ènèng wong bisa mara nang nggoné Gusti Elohim Bapakku nèk ora liwat Aku.
Sing mlebu ing Kratoné Swarga kuwi ora wong sing
ngomong ‘Gusti, Gusti’ marang Aku, ora, nanging saben
wong sing nglakoni kekarepané Bapakku nang swarga!”

 

Yeshua zeide tot hem: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven;
niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Niet een ieder, die tot Mij zegt: ‘Here, Here’,
zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan,
maar wie doet de wil van Mijn Vader, die in de hemelen is!”

 

Yochanan [Johannes] 14:6 en Matityahu [Mattheüs] 7:21

 

 

YESHUA HAMASHIACH

Eugene Main & The Level Group

 

 

HALELU HALELU (Tehilim/Psalm 96)

Micha'el Eliyahu Ben David

(Clip opgenomen in Suriname)

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb